Mi smo BitLab host.

Izaberite najbolje

Pravilnik

 Početna / Pravilnik

Plaćanjem ste potvrdili saglasnost sa ovim pravilnikom i on ima snagu Ugovora po Zakonu o elektronskom dokumentu, čl. 4. Ovaj Pravilnik se odnosi na sve korisnike Web hosting usluga BitLab-a i ima za cilj sprečavanje nezakonitih aktivnosti ili eventualne zloupotrebe na serverima BitLab-a, poštujući slobodu govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti korisnika, kao i obezbjeđenje sigurnosti i pouzdanosti mreže. Korišćenjem usluga preko mreže BitLab-a, korisnik prihvata pravila ponašanja sadržana u Pravilniku, što podrazumijeva da neće preduzimati aktivnosti koje su ovim Pravilnikom definisane kao neprihvatljivo korišćenje usluga.


Klijentski nalog

Svako lice može otvoriti klijentski nalog na BitLab sajtu potpuno besplatno. Lice je dužno da prilikom kreiranja klijentskog naloga unese istinite kontakt informacije: ime i prezime, adresu, telefon i e-mail adresu. Ukoliko su unijete netačne informacije (pogrešan telefon, e-mail adresa…) BitLab će izbrisati klijentski nalog. Sva obavještenja od strane BitLab će korisniku biti poslata na e-mail adresu. Nakon uspješnog kreiranja klijentskog naloga, lice postaje korisnik bitlab.rs. Korisnik je dužan da u slučaju promjene e-mail adrese ažurira istu u okviru svog klijentskog naloga. Korisnik je dužan da čuva parametre za pristup klijentskom nalogu i da ne daje ove podatke drugim licima. Ukoliko korisnik nema sačuvane ove podatke, može od BitLab da zatraži podsjetnik o parametrima za pristup i oni će biti poslati isključivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Parametri za pristup se ne šalju na e-mail adrese koje nisu navedene u nalogu.

Otvaranjem klijentskog naloga korisnik se slaže da ga BitLab može kontaktirati putem mejla radi redovne komunikacije vezane za uslugu koju koristi, kao i radi vanrednih obavještenja i ponuda.Poručivanje domena

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta BitLab i plaćanje iste. BitLab ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu. Usluga će biti realizovana a naknadne promjene nisu moguće. Ukoliko se desi da korisnik poručuje domen i pri porudžbini pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć. Moguća je jedino ponovna narudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).Poručivanje hostinga

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta BitLab i plaćanje iste. Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi. Potrebne informacije korisnik može saznati na www.bitlab.rs ili kontaktiranjem tehničke podrške putem tiketa. BitLab ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik automatski dobija predračun za usluge BitLab sa podacima za vršenje uplate. Prema želji korisnika, BitLab može kreirati predračun i poslati korisniku na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva). Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u predviđenom roku, kontaktiraće ga prodaja BitLab. Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu i nije se odazvao na e-mail poruke i telefonske pozive, porudžbina se otkazuje.Realizacija porudžbine

Realizacija porudžbine (registracija domena, otvaranje hosting naloga, audio streaming) biće izvršena nakon prijema uplate za poručene usluge. Dodatne usluge (zakup IP adrese, zakup servera) se realizuju nakon prijema uplate i procesa nabavke istih bez preciziranog vremenskog perioda. Bitlab ima pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.Parametri za pristup

Nakon realizacije usluge, korisnik dobija parametre za pristup na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Korisnik je dužan da čuva ove podatke, da ih ne daje neovlašćenim licima, i dužan je da brine o bezbjednosti računara na kome se ovi podaci nalaze, specifično da ga čuva od hakera, virusa i drugog nepoželjnog softvera. U slučaju da korisnik zagubi parametre za pristup, potrebno je da kontaktira tehničku podršku putem tiketa i zamoli da mu se ovi podaci pošalju. Parametri za pristup će biti poslati isključivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu.Tehnička podrška

Tehnička podrška BitLab funkcioniše isključivo preko tiketa. Podršku ne pružamo putem telefona. Podrška se pruža isključivo za usluge koje imate zakupljene kod nas. Mi pružamo podršku za sva pitanja vezana za funkcionalnost servera i instalaciju skripti koje nudimo (cPanel i Fantastico). To podrazumjeva instalaciju skripti iz cPanela (Joomla, Wordpress, itd) ali ne i njihov rad, mjenjanje ili prilagođavanje korisnikovim potrebama. Ne pružamo podršku za plug-inove, module, dodatke itd. koji se naknadno mogu instalirati u te skripte (npr. Joomla, Wordpress).Serveri

BitLab ima pravo da unaprijeđuje i vrši izmjene na software-u i hardware-u servera na kojima se nalaze shared hostinzi bez konsultacije sa korisnicima tih hostinga. U slučaju kada korisnik zakupi cio server kod BitLab-a (i ukoliko BitLab radi održavanje istog) bitnije izmjene u konfiguraciji servera se rade uz konsultaciju sa korisnikom.Sadržaj i održavanje hostovanog sajta

Korisnik je u potpunosti odgovoran za cjelokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru BitLab. Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere BitLab-a ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu. Primeri neprihvatljivog sadržaja: piratski softver, hakerski programi ili arhive, warez sajtovi, irc…


Nedozvoljeni su prenos ili prezentacija bilo kakve informacije, podatka ili materijala koji je u suprotnosti sa pravnim propisima RS, kojim se vrši krivično djelo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine, djelo nelojalne konkurencije, povreda dobrih poslovnih običaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.Odgovornost

BitLab nije odgovoran za bilo koju štetu koju vaš posao može pretrpjeti. AdriaHost ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. BitLab nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.Odšteta

BitLab može promjeniti, doraditi ili dopuniti Pravilnik bez prethodne najave. Primena Pravilnika stupa na snagu momentom objavljivanja na BitLab prezentaciji.Podrška

Copyright © 2015 | bitlab.rs. Sva prava su zadržana.